ศูนย์รวมข้อต่อทองเหลืองที่ใหญ่และครบที่สุด

ศูนย์รวมข้อต่อทองเหลืองที่ใหญ่และครบที่สุด

ข้อต่อ ประปา ฮาร์ดแวร์

ข้อต่อประปา ฮาร์ดแวร์ งานเดินระบบประปา และยางโอริงทุกชนิด

46

48

49

55

60

61

61P

62

64

65

66

68

69

71

72

138

139

140

143

144

146

155

3129

3151

3152

3200

3220

3300

3325

3400

3450

3500

3600

3650

3700

3750

3950